Home » Anunturi, Important » 8 posturi de bugetar scoase la concurs

8 posturi de bugetar scoase la concurs

Județul-GalațiOpt posturi sunt scoase la concurs, săptămâna aceasta, în administrația publică gălățeană sau la diferite instituții subordonate:
– Paznic I și muncitor calificat bucătărie – Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Galaţi
– Casier – Primăria Comunei Șendreni
– Infirmieră, îngrijitoare, brancardier, lenjereasă, spălătoreasă, referent de specialitate (11 posturi) – Spitalul General C.F. Galaţi
– Expert superior – Curtea de Apel Galați
– Referent superior – Primăria Comunei Drăgăneşti
– Muncitor I – Şcoala Gimnazială Nr. 3 Galaţi
– Inspector debutant – Primăria Comunei Cuca
– Inspector – Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați

Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice sunt reglementate la art. 54 al Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici.
Persoana care aplică pentru aceste posture trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:
1. are cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Da mai departe:


Comenteaza:

Continutul site-ului agentiadeinformatii.ro este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Folosirea continutului fara aprobarea scrisa a proprietarului acestui site se pedepseste conform dispozitiilor legale in vigoare.

Copyright © 2018 · Agentia de informatii · Toate drepturile rezervate