Home » Finantari UE » Fondul “Timbrul Arhitecturii” finanțează proiecte culturale

Fondul “Timbrul Arhitecturii” finanțează proiecte culturale

agentia pt informatii facebook2De curând au fost lansate concursurile organizate de către Uniunea Arhitecților din România (UAR) și Ordinul Arhitecților din România (OAR) care au ca scop finanțarea  proiectelor culturale din Fondul “Timbrul Arhitecturii”.

Beneficiarii eligibili sunt persoanele juridice de drept privat care desfășoară activități culturale şi sociale (ONG-uri), precum și instițutiile publice care organizează activități culturale şi sociale. Tematicile eligibile în 2014 sunt: biografii de arhitecţi notabili (studii, profesori, exercitarea meseriei, lucrări, opere în Lista Monumentelor Istorice, evaluare, contribuţii la dezvoltare domeniului etc.); producerea, conservarea şi punere în valoare a documentelor de arhitectură (relevee, material fotografic etc.) din România, privind străzi, galerii, scuaruri, pieţe, istoric, planuri, desfăsurări, vederi detaliu şi ansamblu, vederi aeriene etc.; monografii de clădiri monumentale (situare, istoric, valori, descriere, planuri, sistem constructiv, materiale, faţade, fotografii, autor, executant, comanditar); tratate, dictionare, ghiduri (cercetări istorie teorie, cronologii, monografii regionale, instrumente de lucru cu caracter enciclopedic, îndrumare turistice privind obiecte de arhitectură, ansambluri, zone etc.); acţiuni de salvgardare şi punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală; acţiuni de încurajare efectuate de catre tinerii arhitecti şi membrii U.A.R în vederea implicării civice în probleme ce ţin de cadrul construit al localităţilor; ateliere, şcoli de vară, work shop-uri ce implică dobândirea de către tinerii arhitecti a unei practici în meserii tradiţionale specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor. Se acordă maxim 40.000 lei/proiect, fondul total de finanțare fiind de  275.000 lei. Depunerea proiectelor se poate face în intervalul 5 – 7 martie, orele 9:00 – 16:00

Pentru concursul OAR,  programele şi proiectele culturale pentru care se solicită finanţare pot fi de interes local, naţional sau internaţional în domeniile: arhitectură, educaţie culturală în domeniul arhitecturii şi promovarea publică a arhitecturii, dezvoltare durabilă, diversitate culturală, patrimoniu cultural, intervenţie culturală. Organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ, cu activitate în domeniile enumerate anterior, pot accesa fonduri din timbrul arhitecturii numai dacă au încheiat un parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România sau cu o filială/mai multe filiale a/ale acestuia pentru organizarea şi derularea în comun a proiectului/programului cultural. Poate solicita finanţare nerambursabilă orice editură sau revistă cu activitate în domeniul arhitecturii şi disciplinelor conexe, numai pe bază de parteneriat cu OAR sau o filială a acestuia. Plafoane finanțare se ridică la 120.000lei/proiect, fondul  total finantare pentru proiecte culturale fiind de 600.000 lei și maxim 70.000lei/carte,  90.000lei/ pentru maxim  4 numere revista, fondul  total de finanțare pentru proiecte editoriale fiind de 500.000 lei.  Depunerea proiectelor se poate face pe data de 4 martie 2014, orele 17:00. Mai multe informatii despre concursul UAR puteți găsi la adresa : http://www.uniuneaarhitectilor.ro/lansarea-concursului-uar-de-finantare-a-proiectelor-culturale-2014.html, iar despre concursul OAR: http://oar.squarespace.com/sesiune2014-finantare-proiecte/

Da mai departe:


Comenteaza:

Continutul site-ului agentiadeinformatii.ro este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Folosirea continutului fara aprobarea scrisa a proprietarului acestui site se pedepseste conform dispozitiilor legale in vigoare.

Copyright © 2018 · Agentia de informatii · Toate drepturile rezervate