Home » Important, Politica si Administratie » Replica lui Bacalbașa la demisia directorului Lucean Mihalcea

Replica lui Bacalbașa la demisia directorului Lucean Mihalcea

Bacalbasa_cropDirectorul Direcției de Economie și Finanțe a Consiliului Județului Galați, Lucean Mihalcea, a demisionat la începutul lunii trecute, iar speculațiile pe motivul demisiei sale cu doar câteva luni înainte de pensionare a creat multe presupuneri, bârfe, speculații. Principalul vinovat pentru această demisie a fost dat de către cei interesați de mersul politico-administrativ al CJ ca fiind președintele Bacalbașa. La baza a stat și afirmația demisionarului care a evidențiat faptul că nu ar fi existat o relație instituțională normală între el și președintele CJ. Deși presa locală a abordat acest subiect, nimeni nu a  facut publică și poziția președintelui CJ față de această demisie.
Vă prezentăm mai jos punctul de vedre al lui Nicolae Bacalbașa fără al denatura în vreun fel și fără a aduce adnotări, păreri sau conluzii. Cititorii noștri, iubitori de informație brută, nealterată, își pot forma singuri o părere despre “razboiul” dintre cei doi.

”Dl.  Mihalcea  este  cadru  universitar,  conferențiar,  om  cu  vechime  în  aparatul  CJ  și  nimeni nu îi contestă cunoștințele. De altfel, urmează a fi înlocuit de o licențiată în drept  și în economie, doctor în științe,  d-na Carmen Chirnoagă.  Problema nu este câte facultăți ai terminat (una sau două), dacă ai sau nu doctorat, dacă  ești cadru universitar și dacă ai publicat cărți. Problema este dacă în plan practic greșești  sau nu, și acest lucru îl stabilește pentru banul public, Camera de Conturi.  Domnul Mihalcea a avut ani de zile o excelentă relație cu fosta conducere a Camerei de  Conturi. Schimbarea conducerii la această instituție a dus la un alt tip de relație.  Personal,  consider  că  și  Curtea  de  Conturi  a  României  este  o  instituție  care  atacă  actualul  guvern,  abandonând  imparțialitatea.  Dar  dacă  o  face,  este  prin  ignorarea  spiritului  legilor  și  nu  a  literii  lor.  În  ceea  ce  mă  privește,  sunt  de  părerea  părintelui  Buga, cel care califică dușmanii ca fiind prieteni mai exigenți. Prietenii mai exigenți i-au găsit o mulțime de hibe domnului director Mihalcea.

Camera de Conturi a judeţului Galaţi- Decizia nr. 53/22.10.2012

1)Necunoaşterea    prevederilor  Legii  571/2003  privin  Codul  Fiscal,  fapt  concretizat  în  faptul  că  nu  au  fost  virate  sumele  încasate  în  proporţie  de  50%  din  taxele  pentru  eliberarea  certificatelor  de  urbanism  şi  a  autorizaţiilor  de  construcţie  către  bugetele  locale, a taxei de timbru a arhitecturii ;
Valoarea abaterii 72.180,99 lei
Consecinţe economico–financiare:
-încasarea  şi  constituirea  unor  venituri  necuvenite  UATJ  Galaţi  urmare  a  nevirării  taxei  de  timbru în contul Uniunii Arhitecţilor din România
-cuprinderea unor venituri necuvenite în situaţiile financiare anuale încheiate la nivelul UATJ  Galaţi
Persoane cu atribuţii : Mihalcea Lucean, State Jana , Agache Maria

2)Neconcordanţe între datele raportate prin situaţiile financiare ( contul de execuţie al  bugetului  local-venituri)  şi  cele  raportate  în  evidenţa  contabilă,  fiscală  şi  evidenţa  tehnico-operativă
Valoarea abaterii  258.287 lei
Actul normativ încălcat art. 9 Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată
Consecinţe economico—financiare
-situaţiile financiare raportate la 31.12.2011 nu refectă realitatea acestea, au fost întocmite  fără a se utiliza informaţiile din evidenţa contabilă  şi analitică  şi fără a se efectua controlul  concordanţei dintre contabilitatea analitică şi sintetică.
Persoane cu atribuţii : Mihalcea Lucean, State Jana , Agache Maria

3)Decontarea  unor  lucrări  contractate  şi  neefectuate  şi  a  unor  lucrări  realizate  suplimentar în lipsa unor documente justificative pentru obiectivul de investiţii Sediu  Sală Consiliu
Valoarea abaterii 534.744,48 lei + beneficii nerealizate
Entitatea a decontat contravaloarea unor lucrări executate suplimentar, în compensarea celor  constatate  lipsă  dar  pentru  care  nu  există  dispoziţie  de  şantier  şi  documentaţie  tehnică  avizate  de  proiectantul  lucrărilor  şi  nici  confirmarea  beneficiarului  cu  privire  la  necesitatea  executării lucrărilor respective.

Camera de Conturi a judeţului Galaţi -Decizia nr. 42/02.08.2013

1)  Plăţi   efectuate   nelegal   pentru   sprijinirea   cultelor   religioase,   fără   respectarea  prevederilor OG 82/2001
Cauza care a generat apariţia acestor deficienţe a fost insuficienta cunoaştere a prevederilor  legale în domeniu, organizarea defectuoasă a formelor de control intern.
Consecinţe economico-financiare – nu au fost asigurate cerinţele referitoare la justa alocare  de  fonduri  pentru  sprijinirea  cultelor  relligioase  şi  utilizarea  sumelor  alocate  în  scopurile pentru  care  au  fost  acordate,  cu  respectarea  principiilor  leglaităţii,  regularităţii  şi  utilizării  eficiente a fondurilor publice.
Valoarea abaterii  224.000 lei
Persoane cu atribuţii: Mihalcea Lucean

Camera de Conturi a judeţului Galaţi -Decizia nr. 60/2014

1)Modul de stabilire , evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general  consolidat în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege
Consecinţe  economico  financiare  –  diminuarea  veniturilor  proprii  raportate  prin  situaţiile  financiare întocmite la 31.12.2013 de către UATJ Galaţi
2)Înregistrarea eronată în contul de cheltuieli a studiilor de feyabilitate/prefezabilitate  pentru  obiectivele  de  investiţii  care  în  prezent  nu  sunt  realizate  de  către  entitate.
Nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice
Valoarea abaterii  530.914,83 lei
Consecinţe economico-financiare  – se constată alocarea de fonduri din bugetul local pentru  documentaţii a căror valorificare prin punere în practică este incertă.
Neînregistrarea   acestor   active   în   conturile   corespunzătoare   au   condus   la   diminuarea  profitului iar situaţiile financiare ale entităţii nu conţin în totalitate date exacte şi conform cu  realitatea.
Persoane cu atribuţii:  Mihalcea Lucean , Oprişan Lila

2)  Efectuarea  de  cheltuieli  fără  respectarea  dispoziţiilor  legale  prin  decontarea  unor  contribuţii anuale alocate pentru Fondul de dezvoltare regională
Valoarea abaterii 450.000 lei
Consecinţe economico-financiare  – prin efectuarea de cheltuieli fără respectarea dispoziţiilor  legale  prin  decontarea  unor  contribuţii  anuale  allocate  pentru  Fondul  pentru  dezvoltare  regional, apare  posibilitatea plăţii unor sume într+un  cuantum neaprobat de către Consiliul  Judeţean.
Persoane cu atribuţii: Mihalcea Lucean, Agache Maria

3)  Efectuarea unor plăţi mai mari faţă de cele cuvenite în baza reglementărilor legale,  reprezentând  sprijinul  financiar  acordat  cultelor  religioase  pentru  completarea  drepturilor salariale ale personalului neclerical ( plăţile au fost efectuate la valoarea  rezultată  prin  utilizarea  salariului  minim  brut  pe  economie  în  loc  să  fie  utilizată  valoarea de referinţă stabilită de lege.
Valoarea abaterii  1.268.988 lei
Consecinţe  economico-financiare    -sumele  plătite  nelegal  puteau  fi  utilizate  pentru  alte  cheltuieli  descentralizate  ale  judeţului,  asigurându+se  astfel  utilizarea  eficientă  a  fondurilor  publice în interesul colectivităţilor.
Cauzele   care   au   condus   la   abaterile   constatate   se   datorează   interpretării   eronate   a  prevederilor legale, în lipsa preocupării managementului de a analiza  în vederea clarificării  oricăror incertitudini legate de aplicarea actelor normative.
Persoane cu atribuţii : Mihalcea Lucea, Agache Maria, Oprişan Lila

4)  Amenda contravenţională aplicată de ANRMAP
Valoarea abaterii 35.000 lei
Consecinţe economico-financiare  -nu este asigurată utilizarea eficientă a fondurilor publice  în  condiţiile  în  care  se  efectuează  cheltuieli  care  nu  au  legătură  cu  scopul  şi  obiectivele  instituţiei de realizare a serviciilor publice de interes judeţean. Amenda contravenţională este  o  cheltuială  nelegală,  iar  sumă  plătită  este  un  prejudiciu  pentru  bugetul  local,  care  trebuie  recuperate conform legii.
Persoane cu atribuţii : Mihalcea Lucean, Simion Paula

Cred  că  inteligența  este  capacitatea  de  a  te  adapta  rapid  unor  situații  în  schimbare.  Personal, l-am apreciat pe omul  și specialistul Mihalcea. Mi s-a sugerat, când am venit  la conducerea CJ, să îl înlocuiesc și eu l-am apărat și păstrat. Posibil să fi greșit.  Domnul Mihalcea a determinat-o pe doamna Chirnoagă, cea care îl înlocuiește astăzi, să  dea un bun de plată fără situație legală la contractul cu Casa de Avocatură Ieremia  și  Asociații, susținând că în trei zile se va ține ședința de CJ care să legalizeze.  Ședința s-a  ținut peste șase luni. Odată obținută semnătura doamnei Chirnoagă, domnului Mihalcea  nu i-a mai păsat.
Față  de  mine  s-a  purtat  neloial  în  raport  cu  semnarea  în  termen  a  imputărilor  impuse  legal de Curtea de Conturi. Personal, cred că o relație normală cu un om este respectarea  minimei moralități. Cu atât mai mult în condițiile în care te declari religios și practicant.
Țin să-i reamintesc domnului Mihalcea că atunci când o subordonată directă a domniei  sale a fost depistată de furt prin falsificare  de acte (acte ce trebuiau să fie verificate de  DEF)  nu  a  suferit  nicio  consecință  și  nici  un  reproș.  Dacă  dl  Mihalcea  a  confundat  domnia cu prostia sau slăbiciunea, este o problemă ce îl privește. Relația instituțională este respectarea legii.” Semnează  Președintele CJ, Nicolae Bacalbașa.

Da mai departe:


Comenteaza:

Continutul site-ului agentiadeinformatii.ro este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Folosirea continutului fara aprobarea scrisa a proprietarului acestui site se pedepseste conform dispozitiilor legale in vigoare.

Copyright © 2018 · Agentia de informatii · Toate drepturile rezervate